” Ne uresničuje se nam to kar želimo, ampak to v kar verjamemo.” Sonia Ricotti

Dokončna notranja osvoboditev prinese moč in ljubezen, da si ustvariš življenje kot ga želiš.